HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

PÅTEGNING PÅ STEVNING
Chria 18de Juni 1838.
   Denne i sine Paastande usandfærdige og af en personlig Fiende,
jeg kan oversee, udkastede Stevning er foreviist.

Henr. Wergeland.

TIL KRISTIANIA BYTINGSRETT
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE