HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL NICOLAI WERGELAND
[Utdrag ved brev-mottageren.]
[Kristiania 1827?]
   En af mine Venner har raadet mig til at kl├Žde mig bedre,
da jeg i den Henseende ikke holder Skridt med andre Men-
nesker.

TIL NICOLAI WERGELAND
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE