HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL D. BECH
Christiania 5te December 1844.
   I min Sygdoms Forfald, der endnu synes at ville vare, maa
jeg herved have Dem, som ældste Amanuensis ved Rigsarkivets
Kontor, anmodet om og bemyndiget til at anordne alt ved Kon-
toret for dets øvrige Personale forefaldende Arbeide, saaledes
at dette har ganske at rette sig efter Deres Befaling i saa Hen-
seende.

INDBERETNING FRA RIGSARKIVETS KONTOR FOR 1844
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE