HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

PÅTEGNING PÅ STEVNING

Eidsvold 30te April 1831.

   Denne Stevning hvori Forbryderen mod Stat og Menneskehed,
ved de Paastande, Raseriet over at see sig endeligen paagrebet,
betynget med Skyld, lægger Synderens oprørte Sjelstilstand for
Dagen, er mig forkyndt. -- Contrastevning skal vorde udtaget.

Henr. Wergeland.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE