HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL SIMON OLAUS WOLFF
[Kristiania høsten 1843.]
Høistærede Hrr Wolf
   Til den Læsebog, De af Morgenbladet vil have seet jeg er be-
skjæftiget med at udgive, har jeg vel allerede Adskilligt af Dem;
men da Buch har fortalt mig, at De har en Mængde poetiske
Arbeider færdig liggende, er jeg saa fri, at sende Dem her en
forbindtligst Anmodning om at erholde endeel deslige Bidrag. --
Læsebogens 1ste Deel skal afpasses til Borgerskolernes øverste
og Latinskolernes nederste Klasser, men den 2den Deel til Videre-
komne. -- Ialfald maa jeg udbede mig en kort Skizze af Deres
Vita, som skulde forudskikkes hvad der af Dem først optages. --
Om at erholde videre Bidrag til Arbeidsbladet tør jeg ikke an-
mode, ihvor kjært det end vilde være mig at modtage saadant.
De har isaahenseende allerede forpligtet

Deres
Henr. Wergeland.

TIL HOVEDVAGTEN
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE