HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT


TIL FORLIGELSESCOMMISSIONEN FOR CHRISTIANIA

Christiania 24 Juli 1829.
   Undertegnede maa herved ærbødigst bede indkaldt for For-
ligelsescommissionen i Christiania til næste Møde paa Mandag
27de Juli d. A. Overjæger ved andet gevorbene Jægercompagnie,
Bang, for Undsigelse paa Livet imod mig, for der at forsøge paa
at træffe Forlig.

ærbødigst
Henr. Wergeland, Cand. theol.
boende i Advocat Hjelms Gaard.

TIL L. BORCHSENIUS OG C.F. MICHELET
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE