HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL ERIK ANKER
Eidsvold Præstegaard 27 Dec. 28.
Til Oplandske ridende Jægercorps.
   Jeg har herved den Ære at tilmelde, at Corpsets Ærede af
20de d: er modtaget.

   Tillige maa jeg iblandt de af mig nævnede Vidner berigtige
Holm Schjeitie til "Holm Ryen, Fuldmægtig, boende i Skydsmoe",
samt anfører jeg iblandt dem: Johannes Voxen paa Nitteberg-
Gaard i Skydsmoe.

   Tillige formelder jeg pligtskyldigst, at jeg under Dags Dato, til
den høje Cavalleriebrigade har indsendt min formelige exceptio
judicis inhabilis imod Herr Oberste Erik Anker, Corpschef, Kam-
merherre m. m. som Dommer i verserende Krigsretssag.

Henr. Wergeland.

TIL ERIK ANKER
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE