HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL EMILIE DIRIKS
[Citat ved brevmottageren.]
[Kristiania 11. aug. 1836].
   Ankom Kl. 3 1/2 1 1/3 Minut -- befordret Kl. 3 1/2 2 1/5 Minut.
TIL JOHAN KROHN
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE