HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL MORGENBLADETS REDAKSJON
[Med et korrekturavtrykk av diktet "Norges politiske Forsvinden"].
[Kristiania ca. 12. nov. 1844].
   Lad mig faa denne Korrektur saa jeg slipper at skrive af et
Explr. for mig!

TIL ADOLF TIDEMAND
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE