HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

BREVUTKAST FOR AMALIE WERGELAND
[Hjerterum 11. juli 1845, kl. 4 morgen.]
Til -- --
   Paa min salig Henriks Vegne og Forlangende en Erindring fra
ham.

Hans Enke.

         1. Min Kone
      2. Lie
      3. Conradi
d.V,b.2,s.430         4. Iversen
      5. Tischendorff
      6. Far (sørges for at han faar fra
            10 -- 17 Ark med Omslag).
      7.
      8.      Candidaterne
      9.
      10. Oscar
      11. Et Explr. til Josephine.