HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL H. BONNEVIE
Rigsarkivets Kontor 12 April 1842.
Til
Hrr Bureauchef Bonnevie.
   En i Rigsarkivet beroende Katalog, der er intituleret: "For-
tegnelse over de i Kancelliet approberede Tiendeforretninger, ifølge
d.V,b.2,s.411   Fr. 31/7 1801, § 7, litra 1", og hvorved en saalydende Anmærkning
findes tilføjet: "NB. De approberede originale Forretninger ere
fra Kancelliet tilstillede vedkommende Overøvrigheder", oplyser
om, at en Tiendeforretning for Sannikkedals Annex er bleven
approberet under 15 Oktober 1803 og afsendt til "Agershuus
Stift-Amt og Biskop" med Brev af samme Dato. Idet Kontoret
herved remitterer de Hrr Bureauchefens Skrivelse af 9de D. ved-
lagte Skrivelser fra Stiftsdirektionen, Sognepræsten til Kragerø
og vedkommende Provst og Sorenskriver, maa det derfor afgive
den Erklæring, at nogen yderligere Oplysning om den deri om-
handlede Sag, Tienden af Sannikedals Annex, ikke herfra kan
afgives.
Henr. Wergeland.

SMAAGJÆLD

[Overstrøkne navn er satt i parentes].

[1842]
   Guidotti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      1 --       2 --       12
Møglestue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      10 --       " --       88
                                          " --       3 --       9
(G. Henriksen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      " --       3 --       ")
Tønsberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      12 --       1 --       "
(Søeberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      1 --       " --       ")
Poppe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      3 --       2 --       12
(Østhagen
[?]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      2 --       " --       ")
Hoppe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      4 --       1 --       "
Jackwitz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      1 --       1 --       "
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      2 --       1 --       23
(Gløersen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      9 --       2 --       12)
Christiansen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      49 --       2 --       12
Hafslund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      2 --       3 --       18
(Tostrup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      3 --       3 --       4)
Bisgaard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      2 --       3 --       15
Ziener . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      11 --       3 --       13
Ihlen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. .      4 --       1 --       18
                                          128 --       4 --       22
Schiøller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      9 --       2 --       13
d.V,b.2,s.412   Gløersen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      9 --       2 --       12
N. Berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      5 --       " --       "
Bech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      " --       4 --       "
Busch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      4 --       4 --       14
Degen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      1 --       3 --       6
Jacobsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      33 --       4 --       11 1/2
Stabell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      83 --       3 --       6
Søberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      2 --       " --       "
Møglestue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      3 --       3 --       "
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      10 --       3 --       6
Brandtaxt extraordinær (30 Juni 1842) . . . . . . . . . . . .      8 --       4 --       12

   Henrichsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      3 --       " --       "
Mucht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      10 --       " --       "
Mad Knudsen Husleje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      2 --       2 --       12
                                          2 --       2 --       12
Tostrup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      3 --       3 --       4
Ege . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      8 --       " --       13
Grønsseth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      18 --       " --       8
Ihle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      10 --       " --       "
Lindboe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      15 --       " --       "
Søberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      2 --       " --       "
Drikkepenge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      " --       2 --       12
Ballet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      1 --       1 --       "
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      1 --       " --       "
Glasmester Johansen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      3 --       " --       "
Jens Holm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      2 --       " --       2
Schreiner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      1 --       " --       "
Hotel du Nord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      9 --       2 --       13
Dept . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      16 --       " --       5
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE