HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL JUSTISDEPARTEMENTET
Kristiania 4. Januar 1837.
Til
den kongelige norske Regjerings Departement
for Justits- og Politi-Væsenet.
   Da Undertegnede, ved Sammentræf nu i Julen med de Personer,
som havde ladet sig af Procurator Praem bevæge til at under-
skrive et Papiir, hvorved Prov i Undertegnedes Sag med denne
d.V,b.2,s.285   Mand forandredes til Sandhedens og min Skade, og til hvilket
Papiirs Undersøgelse Ansøgning om beneficium er gjentagende
indleveret -- , nu privat har erholdt tilstrækkelig Oplysning des-
betræffende: saa underrettes herved ærbødigst om at beneficiet
ikke mere behøves, og at de med Ansøgningen følgende Papirer
ønskes extraderede snarest muligt forat Sagen kan fremmes i
sin Gang.
Ærbødigst
Henr. Wergeland.

TIL STATSRÅDSAVDELINGEN I STOCKHOLM
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE