HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL LUDVIG K. DAA
[Kristiania] 14. Febr. 1843.
Hr. Cand. mag. Daa
p. t. Storthingsarkivar.

   Uagtet H. Foss har meldt mig, at Storthingets Arkiv ikke inde-
holder de i Ompaaskrevne omnævnte, af mig til Repræsentanten
Provst Holtermann privat udlaante, Indberetninger fra Rigsarkivet,
d.V,b.2,s.413   ere dog Opgivenderne i denne Provstens Skrivelse saa bestemte
og levnende mig alene Haabet om fra Storthingsarkivet at kunne
faae disse for mig vigtige Papirer tilbage, at jeg herved maa have
Dem anmodet om at anstille en Undersøgelse der efter samme.
   Det var D. Bechs Indberetning, dateret Marts 1841 og min af
Januar 1842.

Henr. Wergeland.

TIL CHR. BLOM
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE