HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL AKERSHUS AMTS LANDHUSHOLDNINGSSELSKAP
[Utdrag ved O. A. Øverland].
[Kristiania 2. febr. 1845.]
   [Wergeland foreslår selskapet] "at besørge fordelt de simplere
Haugefrøsorter mellem Husmændene og de ringere Bønder samt
dertil en kort trykt Anvisning."

TIL OSCAR I
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE