HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL FINANSDEPARTEMENTET
19 Februar 1841.
   Undertegnede har herved den Ære, ved Oversendelsen af hos-
lagte Specifikation over de i Arkivet beroende kassable Arkiva-
lier, at efterkomme en mundtlig Anmodning derom af Hrr Expedi-
tonssekretær Fougstad. Sagerne ere gjennemgaaede og kasserede
af Arkivets Assistenter og atter reviderede af dets Bestyrere
Tid efter anden. Anmeldelsen herom og Andragende om det
Kasseredes Afhændelse i Skrivelse af 12te D. hoslægges.

TIL FINANSDEPARTEMENTET
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE