HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL JENS OBEL PRAèM
[Eidsvoll 13. september 1833.]
S. T. Hr. Praëm.
   Jeg troer at burde lade Dem vide, at jeg aldeles ikke seer
mig istand til at afbenytte Sagens Papirer til sidst i denne Maa-
ned. De ere dertil for vidtløftige og kræve for alvorlig Behand-
ling. Desuden vil ny Vidneførsel blive nødvendig her og andet-
steds.

   Jeg underretter herom forat tilbyde Dem Sagens Papirer til
yderligere Brug fra Deres Side om saa maatte behage forat ikke
Tiden skal gaae tilspilde.

   Deres Erklæring om Salget af Berg til Dr. Hermann ønskes --
samt om O. Trøgstads Regnskaber -- Alt for Hurtigheds Skyld,
for ei at opsætte til Svar kan komme fra Hermann osv. --

Henr. Wergeland.

   P. S. Stauringsmaskinen maa af Dem tilbagetransporteres samt
Deres Erklæring om Nytten deraf ventes afgivet.

d.V,b.2,s.169   TIL JENS OBEL PRAèM
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE