HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL JENS OBEL PRAèM
[Eidsvoll] 20 Novbr 1833.
   Msr Praëm er en Nar, dersom han vil fremlægge mine private
Breve i Retten -- Msr Praëm er mere end en Nar, som ikke
kan indsee at sligt Forhold er indiscret (se i Lex:) -- Beskjæf-
tiget med Msr Praëms Streger ikke Tid til videre.

Henr. Wergeland.

TIL JENS OBEL PRAèM
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE