HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL JENS OBEL PRAèM
[Eidsvoll] 19 Dec 33.
S. T. Herr Proc. p. t. Praëm.
   I Defens:skrivtet for Lie findes følgende Tirade mellem Deres
øvrige Skarn, der nu falder og skal falde med Blyvægt paa Deres
syndige Nemesis viede Hoved:

   "Patriotisme! Gud bedre os! Jeg kunde fortælle Noget, give
et træffende Beviis paa et en saadan Patriot værdigt Kryberi
af -- Slags. Denne Gang vil jeg forbigaae det, maaskee jeg
fuldstændig fortæller det næste Gang."

   De har undladt at fortælle det. De opfordres nu til at gjøre
det i et Document der vedlægges denne Sag. I manglende Fald
da vedlægges dette, hvori jeg erklærer Dem for en elendig Skum-
ler, om De ikke gjør det.

   Angaaende føromskrevne Brevskaber samt om naar og hvor
De vil see mine Documenter, der aldeles ikke paa anden Maade
betroes i Deres troløse Hænder, end under mine Øine eller mot
Beviis. Jeg husker da jeg gav Dem Erklæringen af 6 Nov 29.
At De ikke skal sige jeg kommer bag paa Dem, saa vid, at jeg
ved Siden af mit Indlæg udarbeider et Uddrag af Deres For-
brydelser der skal publiceres i Mbldt. formodentlig.

Henr. Wergeland.

TIL MALTHE
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE