HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL KIRKEDEPARTEMENTET
Kristiania 28de Marz 1836.
Til
den kongelige norske Regjerings Departement for Kirke og
Underviisnings-Væsenet.
   Undertegnede giver sig herved den Ære at oversende et Exem-
plar af den stockholmske Biskop Wallins Katekismus, sidste Ud-
gave, med Forslag, at det kongelige Departement lader denne
Bog, der synes -- hvad og allerede Forfatterens Navn borger
for -- ganske fortræffelig, oversætte og udgive under sin Auto-
ritet som en Bog, der har sin Plads imellem den gjængse Kate-
chismus og Forklaringen og sin Anvendelse baade i Almuesko-
lerne og af de mange Confirmander, der nu slippe med Kate-
chismen, mens de dog utvivlsomt, hvad en Fleerhed af dem angaaer,
kunde drives et Skridt videre, om man kun havde en saadan
passende Bog. Undertegnede tilbyder ihenseende til Oversæt-
telsen, om det kongelige Departement derfor skulde bestemme
sig, sin beredvillige Tjeneste.

Underdanig
Henr. Wergeland
Cand. theol.

TIL KIRKEDEPARTEMENTET
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE