HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL REDAKTØREN AV "ALMINDELIGT NORSK
MAANEDSSKRIFT"
[Utdrag ved redaktøren, J. A. Hjelm]
[Eidsvold vinteren 1831 -- 32]
   Digtet
[ Cæsaris]
skildrer en Helligalliance-Napoleon, en mo-
derne Xerxes. Ligesom et Barn i det mørke Moderlivs Skabel-
sesmulm, saa er det født og baaret af en grublende Sorg over
Polens Fald, og fremstødt under Sjeleveer. Det er belivet af en
religiøs Aand -- der gaaer en Guddom igjennem disse voldsomme
Elementer -- som henfarer over de rullende Sangbølger. Det
skal ud, og man skal see, at jeg har vidst at bruge det brugbare
i den Daddel, hvormed man gjør sig en Triumf af
af
overhølje
Autodidakten. Min politiske Sorg er endt, efterat jeg gjennem
Digtets harmoniske Overgange er kommet paa det Rene med
mig Selv desangaaende.

d.V,b.2,s.393   TIL IVER HESSELBERG
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE