HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL JUSTISDEPARTEMENTET
Christiania 16 Decbr 1834.
Til
den kongelige norske Regjerings Departement
for Justiz- og Politi-Væsenet.
   Undertegnede giver sig herved den Ære, at oversende til Af-
benyttelse ved den Undersøgelse af Acterne i forhen benefice-
ret og nu for Overretten indanket Sag mellem Procurator Praëm
d.V,b.2,s.280   og Undertegnede, som det kongelige norske Justizdepartement
formentlig foretager, for derpaa at grunde Indstilling om naadigst
ansøgt videre beneficium paupertatis, de Dokumenter, som ere
tilstillede fra Sættedommer Procurator Nilson, nemlig den be-
skrevne Act samt femten forskjellige Bilag.
Underdanig
Henr. Wergeland.

TIL JUSTISDEPARTEMENTET
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE