HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 1. BIND: 1821 - 1833

BLODSTENEN
AGANDECCA
HUNNERSLAGET
PAULUS ÆMILIUS
CARL DEN FØRSTE
LILLOSØEN
1824.
VADEMECUM
ELLER
COLLECTION DE CARRICATURES
VED
H. W.
DANMARKS TILSTAND
DEN SCANDALEUSE HISTORIE DA SKRIVEREN I
BAMBLE BLEV REJECERET FRA STORTHINGET
EN NEAPOLITANSK ARMEE
JØDEN
BATAVERKJERLIGHED
I LÆRDOMSSÆDET TYDSKLAND
OGSAA GIVES FÆE!
STORTHINGETS SVAR PAA PROCUREURENS
CONSTITUTIONSFORSLAG
FREDERIKSSTEEN
HUUSLIG LYKSALIGHED
IMPROMTU
EN ANDEN GESCHICHTE OM DEN SAMME
IMPROMPTU
HJØRRING
IMPROMPTU
FRUER
DELPHIN
ARBIN
NOSTRATES
GJÆSTEBUDET PAA FROGNER
ØNSKER
ØNSKET
HÆDERSSANG
til forhenværende Generalprocureur C: M: Falsen.
TIL JONS VEN
FRA SIFUL SIFADDA
[FRA SIFUL SIFADDA]
ET REGNESTYKKE
EFTER DET I NO. 15 INDRYKKEDE "IRREPARABILE
TEMPUS" BETITLEDE STYKKES FORFATTERS
ØNSKE, FRA SIEUL SIFADDA
S.
[FORSVAR FOR SATAN]
[OM NORSKE NAVN]
OM ET HÆDERSMINDE FOR AFDØDE STATSRAAD
CHRISTIAN KROGH
EPIGRAMMER
[OM FARCEN AH!]
[EPIGRAM]
EN SILHOUETTE
ET ØNSKE
[EPIGRAM]
LAURBÆRBLADE
[OM WERGELANDS STUDENTERUNIFORM]
NOTITZER
Guds Død! hvor skal vi gjøre af den?
Velkommen.
Medusa.
[OM SANGERINDEN VON SCHOULTZ]
[OM TORVSLAGET]
[OM PROKURATOR PRAÀM]
NOTIZER
[OM P. A. HEIBERG]
NOTIZER
NOTIZER
[FRA SIFUL SIFADDA]
[OM RÆVBÆLGERNE]
EPILOG
Hvo er Rævbælgernes Forfatter?
NOTIZE
[OM EN ANMELDELSE AV J.M.HALS'S SØRGESPILL
"KONG HALF"]
PROMEMORIA TIL HR. CHR. R. HANSSON, DIGTER
USONG
[ANNONSE OM "SKABELSEN, MENNESKET OG MESSIAS"]
TIL DIGTET: SKABELSEN, MENNESKET OG MESSIAS'S
UVÆRDIGE ANGRIBER I GAARS-MORGENBLADET
EN SAAKALDET JEREMIADE FRA FORFATTEREN TIL
"SKABELSEN, MENNESKET OG MESSIAS", HVILKEN VÆRE
YDMYGELIGEN DEDICERET HANS ÆRVÆRDIGE
PRÆCEPTOR ANONYMUS I MORGENBLADENE
NOGLE SIFUL SIFADDAS STROPHER TIL NIDRIMEREN I
MORGBL. NO. 227 OG FREMDELES
[OM DANSKE OG DANSK SPROG I NORGE]
[OM EN DANSK ANMELDELSE AV "HARLEQUIN VIRTUOS"]
PEBERNØDDER TIL JUUL
PEBERNØDDER TIL JUUL
ET NØDVENDIGT ORD
FOLKEBLADET
FÆDRELANDSSINDEDE FORENINGER
BEKJENDTGJØRELSE
OM MAADELIGHEDS-SELSKABER
[NOGET MERE OM MAADELIGHEDSSAMFUNDENE]
FÆEDRELANDSSINDEDE FORENINGER (No.2).
EFTERRETNING OM NORDLYS
FÆDRELANDSSINDEDE FORENINGER
TIL AGERSHUUS AMTS LANDHUUSHOLDNINGSSELSKABS
BESTYR
[OM KUNNGJØRELSER FRA SELSKABET FOR
NORGES VEL]
FÆDRELANDSSINDEDE FORENINGER
UDMÆRKEDE HAANDVÆRKERE AF BONDESTANDEN
[OM NYE ORD I FOLKEBLADET]
[OM DET POLSKE OPRØR]
[OM PROCURATOR PRAEM]
[EPIGRAM]
[INDSENDT OM SKUESPILLER MILLER OG 17.MAI]
OM FORHOLDET TIL SVERIGE
UDENLANDSKE EFTERRETNINGER
[OM 17. MAI I EIDSVOLL]
EN BESYNDERLIG OVERTROE
BOLIVAR
SATIREN
[OM 17. MAI PÅ TOTEN OG I NANNESTAD]
[I ANLEDNING AV EN INNSENDT ARTIKKEL OM MYRMALM]
OPFINDELSER OG OPDAGELSER
AF ET BREV
KARANTÆNETANKER
[ANMERKNINGER TIL EN INNSENDT ARTIKKEL OM AT
INGEN AV BONDESTANDEN SKRIVER OFFENTLIG]
NEDSKRIVEREN VAR NYLIG I ET GILDE HOS
EN BONDE PAA OPLANDET
TIL OPIUMS FØRSTE RECENSENT I MORGENBL.
Af min Æsthethik.
SAMTALE IMELLEM HØIVELBAARNE MAITRE DE CLERESIE
OG EN AGTVÆRDIG HYRDE
[NOTISER]
INDPASSEREDE
FUNDNE OG OPDAGEDE SAGER
TABTE SAGER
ANTIQVITETER
TIL U. SUNDTS, DEN PROFETES, BESPOTTER I MORGENBL.
[TIL STUDENTERSAMFUNDET]
STUMPER
MAN KAN GJØRE EN SKJELM URET
POLEN
[OM PRAEM SOM EMBEDSANSØKER]
[OM Å BRUKE UTENLANDSKE VARER]
STORKARER PAAKAR
MAN KAN GJØRE EN SKJELM URET
[OM OPPOSISJONEN]
EUROPA
BEKJENDTGJØRELSE
INDLÆG FOR PROCURATOR PRAEM MOD THOR
STATSBORGER
OVERTROE
BLANDINGER
FOREBYGGELSESMIDDEL MOD CHOLERA
BEKJENDTGJØRELSE
SIFULINSKE STUMPER
SCENE DE LA PETITE LYCÉE &bmdvs; LA LYCÉE
DES PETITESSES:
TIL CLAS KOKSMAT OMBORD I TOBAKSNØD FOR EN
STUMP TOBAK. EN FIDIBUS.
STUMP
ANMÆRKNING
[TIL POLEMIKK MELLEM P. P. SOELVOLD OG M. HUSEBYE]
NAPOLEONS GRAV
Napoleons Grav.
MINERING
TRYKFEIL I NO. 36.
REPLIQUE FRA SIFUL
STUMPER
[OM PATROUILLEN]
[OM BARON WEDEL OG TAMPESAKEN]
POLITISKE PRÆKENER
I ANLEDNING AF B. OG S.
[ANMERKNINGER TIL EN INNSENDT ARTIKKEL OM
17 MAI OG 4 NOVEMBER]
ADSKILLIGT
[OM SOGNESELSKAP I HOF I SOLØR]
[MOT POLITIADJUTANT DASS]
SIFULINER
Af Skjærsliber Barbeer Løvestads Recommendationsbog.
TILSIDST HAN TRAF DET -- ELLER PORTRÆTET
Vise til Welhaven og Compagnie.
[OM SOGNESELSKAPER OG FOLKEBOKSAMLINGER
I GUDBRANDSDAL]
SPØRGSMAAL
[OM SOGNESELSKAPER PÅ ROMERIKE.]
[OM SØRGEFEST FOR POLEN]
UDENLANDSKE EFTERRETNINGER
[OM "AMORS GENIESTREGER"]
[OM DØDSDOMMEN OVER BLEHR]
[AV LØVESTADS RECOMMENDATIONSBOG]
[OM "VEDELAMICUS"]
EFTERSVÆLG TIL DEN RENOMERTE Hr. P --
RELIGIØSE HØSTFESTE
OPMUNTRING TIL AT BENYTTE SIG AF HESTEKJØD
SOM FØDEMIDDEL
BLANDINGER
[OM NORSKHET I SPROGET]
[ANMERKNINGER OM SOGNESELSKAP I NORD-ODAL]
Anmærkning:
[OM SOGNESELSKAP I GJERDRUM]
PEBERNØDDER TIL JUUL
[OM J. L. HEIBERG]
[OM LÆREBØKER I RELIGION]
[OM DEN DANSKE SKUESPILLERTROPP I NORGE]
[PROGRAM FOR TIDSSKRIFTET "NORDLYSET"]
S. T. HR. BISKOP MUNCH
UDENLANDSFRA
UDENLANDSFRA
[OM NORSKE TEATERSTYKKER]
ANMÆRKNING [TIL "NORDISK FRIHEDSSANG
AF MALTHE CONRAD BRUN]
INDSENDTE BEMÆRKNINGER.
AF SKJÆRSLIBER LØVESTADS RECOMMENDATIONSBOG.
AF SKJÆRSLIBER LØVESTADS REKOMMENDATIONSBOG.
FOLKE-OPLYSNING.
TIL OLE GRAATRØJE.
SIFUL SIFADDA OG THEATER-RECENSENTEN HANSSON.
TIL DEN I NO. 12 FOR VORT DANSKE THEATER RIMENDE
BRAVO.
FOLKE-OPLYSNING
SOGNESELSKABER OG BOGSAMLINGER
FORSLAG TIL KIRKEMUSIK PAA LANGFREDAG
JESU GRAVSANG
OM VEIGRØFTERNES NYTTE
OPMUNTRENDE KRIGSSANG TIL S. N. OG N. N.
NYE KOGE-APPARATER
[TIL BARON WEDEL]
BEKJENDTGJØRELSE
SIFULINSKE PAASKEÆG.
[OM LIKVERS OG DØDSFALLS-AVERTISSEMENTER]
LIGUEN
IMOD HENR. WERGELANDS OG SIFUL SIFADDAS
DIGTERÆRE
bestaaer af følgende herlige Karle:
Kompagniets Feldtraab er:
(efter en Tappenstreg).
SIFULINER
til
Studenten JAHN WELHAVEN,
med øvrige opbragte Compagnie
af
poetiske og æsthetiske Bagateller.

[OM ET SANDEFJORDSK DIKT PÅ KONGENS FØDSELSDAG]
POLITIK.
SIFULINSKE STUMPER
[OM AVDØDE BISKOP J. S. MUNCH]
KIRKEMUSIK
ERKLÆRING
I EN MAGELØS FORSÆTNING OG EFTERSÆTNING
[OM UNDERVISNING I JØDISK HISTORIE OG I
NORGES HISTORIE]
RECEPT
PAA
ESPRIT DE WELHAVEN
EN FOR AANDELIG SUNDHED ANBEFALET COMPOSITION
SEDDELMYNT SOM SMITMIDDEL
INDBERETNINGER OM DEN 17DE MAI
Tale:
FÆDRELANDET
EFTERRETNINGER OM 17 MAIS HØITIDELIGHOLDELSE
[OM KJØBENHAVNS-FARERE]
SPRÆTT I VASFAD
DEN UOVERTRÆFFELIGE NATUR.
FIRE DRAMMER
ISKJÆNKTE FOR HANS GODE VENNER PURITANERNE
af Gibul Bambraso.
SPRÆTT I VASFAD.
[POLEMIKK OM "FIRE DRAMMER"]
EN LUMSK AVINDSMAND
TRUKKEN FREM OG SKILDRET EFTER NATUREN
i
Anden Række
SIFULINER
til
en Student JAHN WELHAVEN

I ANLEDNING AF HR. PROVST E. MUNCHS I NO. 229
INDRYKKEDE
LITERATUR(Indsendt).BLADET VIDAR
(FORLANGT INDRYKKET.)
NYTTIGE FORETAGENDER
FAKKELTOGSVISE
[OM BLADET VIDAR.]
NYTTIGE FORETAGENDER
INDBYDELSE
[OM RELIGIØST SVERMERI PAA ØSTLANDET
OG VESTLANDET.]
NYTTIGE FORETAGENDER.
(VIDARS SPROG OG DØMMEKRAFT.)
SONNETT
BONDEVIISDOM
AF ET BREV FRA ULLENSAGER
NYTTIGE OPFINDELSER
IDYL TIL SKABNINGEN AF ÆDEL RACE PAA FORNEBOE
SYGE-JOURNAL
TIL VIDARS REDACTION
[OM MISBRUK AV PRESSEN.]
SONET EFTER VIDAR TILEGNET SONETTISTEN DER
UNDERRETNING FOR HEXERNE
KUNDGJØRELSE
NYTTIGE FORETAGENDER
PROKLAMA
ADSKILLIGT
OM NORGES SELVSTÆNDIGHEDSTEGN
OM NORGES SELVSTÆNDIGHEDSTEGN
INDBYDELSE
[OM ARBEIDSANSTALTER]
SAALEDES VAR DET DER
FORTSAT MØNSTRING AF VIDARASERNE
RIDDEREN MED VEIRMØLLEN
SPROGRENSEREN
POLlTIKEREN
RHAPSODIE AF ET PAATÆNKT SVAR TIL WELHAVEN
FRA H. WERGELAND
FORTSAT MONSTRING AF VIDARASERNE
LITERATOREN
POETEN
ADSKILLIGT
FUNDNE SAGER I RAVNEKROGEN
BIEN, ET MAANEDSSKRIFT FOR MOERSKABSLÆS-
NING. CHRIA. WINTHER. JULI 1832 -- JAN. 33.
[EPIGRAMMER]
DISTICHON
DISTICHON
DISTICHON
DISTICHON
DE STORE BØRN
NYTTIGT FORETAGENDE
DISTICHON
[OM NORSK SPROG OG RETTSKRIVNING]
DISTICHON
NOGET OM VORE ORME. OVERTROE OM DEM
VIDAR
DISTICHON
DISTICHON
DISTICHON
DISTICHON
DISTICHON
[OM WELHAVENS STRIDSSKRIFT MOT WERGELAND]
DISTICHON
NYKTERHEDS ADVARSLER IMOD DRUKKENSKAB
[OM BYGDEMÅL I STORTHINGET]
TIL FOLKEBLADET