HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 1. BIND: 1821 - 1833


FOLKEBLADET
No. 17. Tirsdag den 24de Mai 1831.

Drot, om du end Jarler øiner for din Fod,
Drot, hvor er din Styrke, naar Folket er imod?

[OM 17. MAI I EIDSVOLL]

   N
eppe feiredes sidstleden 17de Mai skjønnere end i Eidsvold.
Det norske Banner og Salver mærkede alt fra Daggry Stedet,
en over Vormen ophøiet Flade med en henrivende Udsigt, hvor
de fri Odelsmænd samledes Kl. 5 Eftermiddag, efterat de hver i
sit Hjem havde givet Tyendet Frihed, trods den travle Aann.
d.III,b.1,s.187   En stor Baad nærmer sig paa den deilige Vormen . . den fører
et stort norsk Flag, og fyrer værre end en Sørøver . . . man
hører Musik over Vandet . . . Det er Odelsmænd fra Nabo-
sognet Store Næs, som gjæste Eidsvoldingerne; men det er deres
Odelsbaarne, som i et Chor af 6 Klarinetter, Gongon og Tromme,
spille og synge Nationalsangen og Parisienne. Henimod 50 vare
de egentligen Deeltagende i Festen, der inden kort, da Baalene
og Tjæretønderne begyndte at blusse og Gjenter og Gutter fra
Bygden samledes sammen til "17de Mais-leiken," beværtedes og
toge paa at dandse, viste sig aldeles som Folkefest. Der manglede
hverken paa værdige og skjønne Skaaler, der udbragtes under
Norbanneret med passende Sange, skjøn Musik, Skud- og Jubel-
hilsener, eller paa andre Træk, der vidnede om en værdig An-
skuelse af Festen, Almeenaand, Fædrelandssind, Frisind og Dan-
nelse, endskjøndt (hvilket falder en god Deel "Proprietariusser"
utroeligt) de Alle, paa et Par nær, baade kom fra Ploven og gik,
da 18de Maisol lyste høit paa Himlen, med det høitaflagte Løfte,
stedse at feire Dagen, atter til Ploven.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE