HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 1. BIND: 1821 - 1833d.III,b.1,s.390  
FAKKELTOGSVISE
Samfundsbladet 13. okt. 1832.

Mel. Ecce qvam bonum o. s. v.Cheferne.           At den "Enthusiasme", Vi
                            usigelig maa kalde,
           ei ogsaa skal usynlig blie,
                 saa tænder Fakler Alle!Chor af Følgesvende.                       Burschen og Russen
                       skal ved Fakkelblussen
                       fange Lykkesfuglen
                       og Uglen.Cheferne.           Fortuna sidder i sin Nat
                  -- forsaavidt kun iblinde.
           Flux tænder Faklen, Gutter, at
                 Hun engang Os kan finde!Chor.                       Faklerne brænde,
                       at hun vel kan kjende
                       Poul og Peer og Palle
                       og Alle!Cheferne.           Hvis Nat og Røg kun gjør os til
                 uformede Gestalter,
           vi siden paradere vil
                 i Morgenbladets Spalter.Chor.                       Just naar det qveller,
                       Dagens Bagateller
                       Fakkellyset viser
                       som Riser.

d.III,b.1,s.391  

Cheferne.           Som under Mikroskop en Luus
                            til Elefant sig høiner:
           saa voxer den Merit ved Blus,
                 som Ingen ellers øiner.Chor.                       Mens Lys er vor Façade
                       den Port til bagre Gade
                       tør Nøgle faae som Fritzens
                       tilsidstens. --Røster i Publikum.           Ved Dagslys hist og her man nok
                 af Narre faaer at skue,
           men aldrig saae man større Flok
                 end her ved Fakkellue.Omqvæd.                       Frem Vidar-Aser!
                       (Asner, naar I rase)
                       Vi med Asenracer
                       vil spase.Fakkeltoget.                       Røg af vore Fakler,
                       qvæl, begrav de Stakler,
                       som, imens vi lystre,
                       tør plystre!

   I Slutten av August.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE