HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 1. BIND: 1821 - 1833


d.III,b.1,s.101  
EN SILHOUETTE
Morgenbladet 28. april 1829.           R.,
som Recensent, har Friplads i Parqvett?
                      O fule Direction! Han bruges som Lampett.


           Ingen har Næsen bortbidt af al Skam.
           Men om en Skam nu Næsen beed af ham?
           -- Det synes billigt nok.

   Til Efterretning for den rasende Recensent, som vælter sig
ind paa Siful Sifadda i Morgenbladet, tjene, at det Ord "Braa-
den" i Forbindelse med Lethe, i No. 108 er Feiltryk for "Bred-
den", hvilket maatte falde En ind, endog uden Rettelse. For-
resten lader han den gamle Faun, efter Løfte, springe i Fred.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE