HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 1. BIND: 1821 - 1833BEKJENDTGJØRELSE

   Candidat Wergeland anmoder sine Venner om at samle Under-
tegnere paa: "Levnets og Velfærdsviisdom, 5te Hefte for Almuen,
6 Ark stor." Prisen er 24 ß i raa Form, 28 ß indheftet. -- Un-
dertegning modtages i Schiwes Boghandling.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE