HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 1. BIND: 1821 - 1833NYTTIGE OPFINDELSER

(Indsendt.)

   Mange have stuslet med Saamaskiner;1 men saaet flere Daler
ud end Korn med den, og kun høstet Ærgrelse ind og lange
Næser istedetfor lange Ax 2. Der kom vel forfærdelige Hjul-
grejer istand, og de ok bortover Marken store som et lidet
Huus; men Kraaken lo paa Gardstauren, gleimende ad de
blanke Sædkorn, og Saakaren kløede sig grinende i Haaret og
saae paa sine Næver, der i tyve Aar havde havt det visse Slæng
paa Kornet, og hvis Ære nu en af Tidens umodne Opfindelser
vilde løbe af med. Imidlertid kan fortælles, at man i Faaborg
idetmindste allerede en Tid bruger Saamaskiner, her i Landet
opfundne, der forene Simpelhed og Lethed med fuldkommen
Hensigtsmæssighed. Skulde nogen ville have nøiere Underret-
ning, da vanter vist ikke, at hæderlige Herr Arne Jørstad 1ste
Forligsmand i Faaborg, meddeler saadan.


1
  tilbakeNeppe er det Tilfældet i Norge.

2
  tilbakeAt radsaae med Maskiner, og hyppe de saaledes saaede Agre, er nød-
vendigt i den Brugsmaade. Har Nogen radsaaet og forsømt det Sidste, vil en
slet Afgrøde været Følgen, der da er dens Skyld, som indfurte en Brugs-
maade, hvilken han ikke forstod.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE