HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 1. BIND: 1821 - 1833EN SAAKALDET JEREMIADE FRA FORFATTEREN TIL
"SKABELSEN, MENNESKET OG MESSIAS", HVILKEN VÆRE
YDMYGELIGEN DEDICERET HANS ÆRVÆRDIGE
PRÆCEPTOR ANONYMUS I MORGENBLADENE
Morgenbladet 24. sept. 1830.           A
k, kan det undres Dig, om jeg er taus og stille
           der, hvor jeg ei engang kan øine dine Pile?
           Thi -- o tilgiv: -- jeg troer, fra Regioner klang
           min Harpe, hvorhen Du, med Fleer, Dig aldrig svang.
           Og andengang tilgiv, at jeg maa være her,
           hvor Skaberen den hang,
           om end ei Du Du Selv Du Selv er der.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE