HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 1. BIND: 1821 - 1833


FRA SIFUL SIFADDA

til Fremstilleren af Paralellen mellem det svenske og norske Product i Nr. 2.

Nyeste Skilderie 21. juli 1828.Depositurus.           Ah Siful! jeg har seet Herkules
           sit Muskel-Atlas svulme høit op over
           en Dvergs indsunkne Smiil, ligt slynget Skaar
           i Kobberpladen. -- Ei, din Dverg er drukken
           og famler i sin Tale, som en Elsker,
           der binder Selam, og Narcissen ei,
           blandt Roser, Hyacinther, Liljer og
          
d.III,b.1,s.80              titusend stærke Parakleter, mægter,
           som Sandheds Talsmand finde!
          
(giver Siful Sifadda "Nyeste Skilderie af Christiania og Stockholm Nr. 2)

                             Mindes du
           de Epigrammer fem, et Echo lig',
           min Sjel femdobbelt udslog -- o saa sande
           som Pythias og uden Skadefryd --
           bag efter Farcen dins bizarre Skrig?
           De spaaede, som altfor hule Klang
           af første Fod i nybygt Tempel: "ak!
           det falder snart! sligt Taarn ei Skyen kløver,
           men snart i Støvet søler det sin Top,
           at geile Hunde kan det vaske, saa
           en Dreng kan Blyet see, og putte lidt
           deraf i Lommen til en Kugle . . Ak,
           slig Kuppel, dristig som pisanske, og
           med Skyer til Vinger, foldede paa Ryggen,
           og Sol paa Tind som guldguul Falkekam,
           blot skabt til Kragers Død?"


Siful

(læsende).                 Mod viis, mod taabelig Critik
                       hvæs aldrig Pen!1Depositurus.                             Nu har dit Hjerte
           udsuget Kinden: hver en Linie her
           af denne lundske Epilog, som sortgrøn
           og blodfyldt Igle glider ned og ruller
           sig sammen der.
                             Nu have Heltene
           kun bleggraa Hjerter, medens Kinden flammer
           af firedobbelt Rustnings Gjenskin, og
           mens Øiet funkler, blinkende for hvergang
           en Kaarde klirrer eller Fængkrudt blusser;
           men du, som ei er Helt, maa naar du æskes,
           saaledes blegne vel i Kinden, men
           dit Hjerte svulme frem til Kampen fuldt
           af glohedt Mod.

          

d.III,b.1,s.81  

Siful.                       Ei fy Depositurus!Depositurus.           Nu rødmer du . . . O, Ærgrelse er liig
                      Chamæleonen.Siful.                             Fy Depositurus!Depositurus.           Saa strøm tilbage lette Blod! hver Linie,
           som døde Fiske over Phlegeton,
           tilbagestrømme til de Strande, som
           bag fiirbeenfyldte Siv fremyngled' dem!Siful.           Min Landsmand vakkert tegnet
           har Gothens favre fata morgana.
           O skjønnere end Fee Morganas Templer,
           skjøndt hun paa den violblaa Æther
           høit bygger dem af farvet Regnbue-Jaspis,
           har dette Digt i Gotheskjaldens Sjel
           dybt spillet, da han det baldyred' ind
           i nyskabt, lundsk Magisters Baldachin
           paa hans Triumphtog. Neppe dog i Lund
           og Upsal hver Magister faaer slig Bue,
           saa laurbærkrandset, naar hans Værdighed,
           med silkestrømpet Læg, langt foran Stimlen
           med Pallas's Fakkel triner op mod Altret:
           -- der ellers blev saamange Regnbuer
           hvert Aar som Hvælvinger i gothisk Kirke,
           og hvermand vilde blive lundsk Magister,
           for see sig sat een Dag i dette Spil
           af Himmelfarver hvormed Digtet leger,
           og Samlingen af slige Epiloger
           blev tykkest, skjønnest Digterværk. --
           Ja ret Depositurus -- Du, som tygger
           hver Aften Drøv paa eget Vid, og ælter
           uskad'lig Spot, som Boaslangen Spyt,
          
d.III,b.1,s.82              med Kjæben -- det var en Herakles, som
           sig stillede, med Skuldre lige Templets
           høithvalte Kupler, frem ved Dvergens Side!
           Men Den, som Gothens Regnbu'digt har malet
           -- Gid Bladets skidne Horizont ei havde
           dets Hale slugt -- med saadan livlig Pensel
           har ikke tydet Sandsen, som igjennem
           det latterlige Dvergesmiil sig slynger,
           som klangfuld Sandhed gjennem Hi'roglypher:
           Min gode Landsmand har ei seet Sifuls
           Personer, som de ere -- liig en Flok
           Dverg-Dickier veitsdandsende paa Heden
           til egen Latters Lyd, naar Hanen tier,
           og qvælende med vildt fortrukne Smiil
           den vaagnende Bevidsthed om de Armes
           Vansind, stræbende til Gravs den synge
           med evig Latter: Een kun af de Alle
           det Sande ahner, at de lege kun
           et Skyggeliv, men han sin Vemod øser
           ud paa sig Selv og Alt i Spot.
                             See derfor
           Du, som saa fuldt dit Syn har aabnet til
           at fatte Gothens Himmelfarvespil,
           og klart har Mønstret præget, at du kun
           med søvnigt Blik har seet Sifuls Spil,
           paa Siden nederst, Pag. 38!2
(Siful Sifadda gaaer).Depositurus.           Er dette Svar? O jammerlige Helt,
           ræd for sit eget Fodslag! Er det Svar?
           Min Spot som Hercules's Krebs forfølge
           din feige Hæl, til Øiet lyner over
           en skamrød Kind som Gnistehvirvlen over
           et plyndret Riges Bauner, som et Par
           af Seiersørne over blodig Fane!
          
d.III,b.1,s.83              Ah Sommersol uddrukket har dit Vid
           og al din Galde: derfor vist det tordner
           som da ifjor den uddrak Digteraaren
           i Rasmi Hjerne: derfor skyllede
           saameget Vand her dengang ned fra Skyen!
           Naar Hiin saa blindt tør give Piller, maa
           han vist ubuden have snaget mellem
           dem, Du har lavet, fundet dem for bitre,
           som f. Ex.3 Pag. 39
           uventet fundet frem sin Oldefa'er.
           Hvis saa er, var det bedst at vise ham
           til Titelbladet, hvor en4 Strophe staaer
           som ret Veiviser. Eller i det Hele
           -- hvis du vil dømme Farver søvnig -- thi
           de tvende Farcer er kun Prøver paa
           hvad Farver Sifuls Pensel drypper af --
           saa tag til Vækkelse her to
           af mine
          
Epigramer           Dadl aldrig Hvad en Nutids Digter skriver:
           Du veed ei hvilken Stor i Fortid dadlet bliver.           Du stikker Snuden til, og snuser, om du kjende
           kan Sifuls Blomster . . . Au! du gjøer fordi de brænde!1
  tilbakeGylden Regel af Vessel.

2
  tilbakeStygge. Fanden plager hende:
      Al hendes Præk er min, blot sønderhugget
      en heel Afhandling, anonym med Titlen:
      "reflections sur moi-mème."

3
  tilbakeV.irr.temp.

4
  tilbakeV.irr.temp.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE