HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 1. BIND: 1821 - 1833FOREBYGGELSESMIDDEL MOD CHOLERA

   Allerede Hypocrates skal have kjendt at hindre Udbredelse af
smitsomme Sygdomme, ved at lægge gloende Stene i et Kar med
Tjære udenfor en Byes Porte. Den Damp, som derved opstiger,
skal forebygge Smitten. En Hamborger Læge, som levede under
den Pest, som i Begyndelsen af det Attende Aarhundrede herjede
Hamborg, skal have anvendt samme Middel ved Indgangen til
sit Huus med det Held, at Ingen hverken i hans eller Nabohuset
blev hjemsøgte af Pesten, imedens den rasede fjern og nær. Ogsaa
som Forebyggelsesmiddel skal l0 til 15 Draaber forsødet Saltgeist
(spir. salis dulcis), taget i Sukker, være befundet probat. Flegma-
tiske og de, som nyde dagligen endeel Spiritus kunne tage nogle
Draaber mere. Kun Friske -- men aldeles ikke Syge -- maa bruge
dette Middel.

   En østerrigsk Præst skal have brugt følgende Middel mod Cho-
lera morbus med det Held, at Ingen, som brugte det, døde af
Sygdommen: 1 Pot stærk Viingeist, 1/2 Pot Viinædike, 1 Lod stødt
Kamfer, 1 Lod stødt Sennepsfrøe, 1/2 Lod stødt Pebber, 1 Skee
stødt Knopløg, 1/2 Lod Cantaride Pulver, som kommes tilsammen,
opvarmes og ristes vel, hvormed Hænder og Fødder gnides vel
paa Patienten i 2 à 3 Timer, som tillige gives 1 Glas varm og
stærk Thee 1/2 Delen af Chamomille og 1/2 Delen af Krusemynte.
Naar Sved indtræffer, som gjerne skeer efter et Qvarteer, til-
pakkes Patienten med Dyne og Tæpper saa vel, at ei engang en
Finger er ubedækket, saasom den mindste Forkjølelse er dræ-
bende. For Mavekrampe bruges varme Omslag af Klid og Aske.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE