HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 1. BIND: 1821 - 1833


KUNDGJØRELSE

(Indsendt.)

Statsborgeren 23. des. 1832.

   Da Obscurantismen har villet paadutte mig, at jeg er Fader
til et af Jomfru Tid født Barn, "Fritænkerie" kaldet, finder jeg
mig herved beføiet til at erklære, at jeg aldeles ikke er Barne-
fader, og skal med min korporlige Eed bekræfte dette.
Fanden.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE