HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 1. BIND: 1821 - 1833


d.III,b.1,s.438  
FOLKEBLADET
No. 6 Tirsdag den 5te Februar 1833.

ADSKILLIGT

   1828
indført, undtagen til Nordland og Finmarken, 646,816 Tdr.
Kornvarer og 8,193 Tdr. Ærter. 1829 -- 609, 411 Tdr. Kornvarer
og 11,389 Tdr. Ærter. 1828 indførtes fra Udlandet til Nordland
og Finmarken 32,234 Tdr. Kornvarer og 98 Tdr. Ærter. 1827 ud-
gjorde Indførselen af disse Varer til Norge, undtagen disse Nord-
lande, henved 800,000 Tdr.
   1828 indført, undtagen til Nordland og Finmarken, 2356 Sk
Fedevarer. 1829 2,792 Sk do, 1827 udgjorde Indførselen heraf
til samme Rigets Deel, Noget over 3000 Sk. Til Nordland og
Finmarken indførtes fra Udlandene 59 Sk.

   1828 udførtes fra Norge 193,691 1/2 Trælast-Læster; 1829,
185341 do.; 1827, 202828 1/2 do. (Men hvem kan beregne alle de
Læster, de Stokker, Planker og Spirer, som komme ombord et
lidet Stykke udenfor Toldboden, for at øge Dækslasten?)

   Svenskerne have i de senere Aar anvendt meget paa deres
Faareavl. Flere Eiendoms-Herrer have indrettet Skæferier, og
forbedret dem ved Indførselen af fra spansk Race nedstammende
sachsiske Faar. Kongen fremmer og deeltager selv i saa nyttige
Foretagender. Svensk Uld har derved vundet op til høi Priis.
Saaledes gaves paa det store Norrköpings Uldmarked i denne
Sommer indtil over 1 1/2 Spd. for t. af bedste Stamskæferieuld,
og for den almindelige over 1/2 Spd.

   I Sverige more de unge Herrer sig med Oprettelsen af Jagt-
selskaber og Veddeløb. Dersom de første have til Hensigt Udyrs
Udryddelse, og de andre ikke den blotte Lediggangs Fordrivelse,
men Hesteracens Forædling, saa er slig Tidsfordriv al Ære værd.
Den særlunede og for Jagt indtil Raserie lidenskabelige Englænder
Loyd, som nu i nogle Aar har levet som Bjørneskytter i Nordre-
Værmelands Ødemarker, og som har udgivet en vidtløftig Be-
skrivelse over alle sine Jagtbedrifter, hvilken er udstyret med
Portraiterne af forskjellige Bjørne, og har oplevet i 1 Aar 2 Oplag,
tør have ved sit Mønster tillige erhvervet sig Æren af at være
disse Jagtselskabers Fader.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE