HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 1. BIND: 1821 - 1833UDMÆRKEDE HAANDVÆRKERE AF BONDESTANDEN

   Huusmand Anders Pedersen Stormyren under Rønvold i Næs
paa øvre Romerige fortrinlig Plougsmed.

   Gaardmand Amund Olsen Vesle-Fenstad sammesteds udmærket
Uhrmager.

   Hans Nielsen Steenbakken og Gunder Knudsrud i Søndre Ou-
dalen udmærkede Børsesmede.

   Huusmand Søren Sørensen Sæterstøen udmærket Snedker i
Store Næs. Har tillige anlagt en betydelig Frugthave.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE