HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 1. BIND: 1821 - 1833EPIGRAMMER
Folkevennen 25. april 1829.           A
f Ædelbaarne have vi kun faa;
           dog nok, saa fleer vi ikke ønske maae.
           Af Ædle efter Fødslen har vi Flere,
           dog synes os, ei de for Mange ere.


           Ødeland er Den, som reiser meget:
           at sige, naar han gjør det paa sit eget.
           Men Den, som reiser rundtomkring
           for liden eller ingen Verdsens Ting,
          
d.III,b.1,s.98              mens Statens Pung ham føder
           Han, kan man sige, Landet øder.


           Under, største Under i vor Alder
           jeg dette Factum kalder:
           hist vises os en ægte General,
           som Kongens factotum og Hofmarchal;
           her man det Første næsten omvendt seer;
           men Følgen er den Samme som fortalt.
           Du i Historien Exempler nok vil see
           fra A til inclusive W.           Sin Alder Napoleon regned' efter Seire.
           Jeg kjender nu en Helt, som tæller efter Leire.           Tør
           en Superieur
           Hvad ikke bør,
           det hændes kan, at en Inferieur
           da ikke tør
           hvad bør.
           Hvis Oberst lyver (til Exempel ene
           anført paa dette) den Gemene
           saa feig og snu er tidt at tie med
           den Sandhed, som han veed,
           som, hvis den kom, mod Subordinationen stred
           og gjorde Chefen Skam, Soldaten blot Fortræd.           Baden, det latinske "Baro" oversætter
           først "Dumhoved, Tosse & c. Kujon"
           Nu -- efter Sligt, man lettelig ei gjetter
           at, for det andet det betyder: en Baron.           Slavers Rang under Frimand er,
           som Slag af Tamp under Slag af Sværd.

W.    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE