HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 1. BIND: 1821 - 1833


[OM "VEDELAMICUS"]
Statsborgeren 27. nov. 1831.

Til Hr. God Ven.
   Den, som i et Brev, udenpaa tilstilet Undertegnede, men indeni
tilstilet Vedelamikus, med Underskrift som ovenanført, og hvori,
med Yttrende, at Brevskriveren er overbeviist om at have truffet
den rette Forfatter til det "Vedelamikus" mærkede Stykke i
Statsborgerens No. 3 -- 4, anbefales mig til videre Forsørgelse en-
deel, til "Bøddelbaronen", som Angjældende deri benævnes, sti-
lede "Riimlapper til en Slavekjole", være hermed betydet, at han
har ikke truffet efter Formodning den Vedelamikus i mig, og, at
jeg maa frabede mig det tiltænkte Hverv. Skulde jeg opgive
Grunde for denne Modvilje, da vilde de blive ligesaa smigrende
for Brevskriveren som et saadant Brevs Tilhændelse har været
for Undertegnede. Dersom ellers den ubekjendte Riimskrædder
vil bøie Øre til saa modvillig en Kommissionær, og slig Tale er
forstaaelig for ham, da tillader jeg mig at yttre den Mening, at
hvor Nemesis lader Haant om Prosaen, og vil gribe til Digtfor-
merne, der bør hun, skjøndt Selv opfindende den epigrammatiske
Tanke, saaledes lære at behandle disse af Muserne, at man kun
af en Slags Godmodighed lader sig forbyde, at nævne hende som
den 10de Muse. Nemesis maa saaledes vide at bruge Svøben,
at dens Hviin lyde som en Musikfløjte. Selv den raae militære
Nemesis med Spidsrødderne bevæger sig harmoniske efter Picco-
loen. Et Epigram maa have saameget af det Digteriske, at det
ikke maa kunne kaldes prosaisk en Grovhed eller blot Daddel.
Forstaae De?

Henr. Wergeland


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE