HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 1. BIND: 1821 - 1833SIFULINER
Af Skjærsliber Barbeer Løvestads Recommendationsbog.

Samfundsbladet ca. 15. nov. 1831.           Han drikker -- det er sandt -- som Fa'nen;
           og da kan Næsen springe vel foruden Skjæg og Rag.
           Men den, hvis Næse er saa lang som Reberbanen,
                 kan taale sligtet Tag.
           Saaledes sige Folk, at siden Mester L --
           en Stump af Næsen min tog bort en Lørdagsqvel,
           saa er jeg bleven bedre, ja neppe liig mig selv.

Welhaven.    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE