HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 1. BIND: 1821 - 1833




SCENE DE LA PETITE LYCÉE LA LYCÉE
DES PETITESSES:

           Som Broer Ola Rein og ei som Far
                 kun sutler blandt Grønskoller.
           I Spirit sin Ungdom gjemt han har.
                 Den derfor evig holder.
                       Ecce



           Welhavens Pensel er tidt en Pen
                 (Had Sandhed at fordølge!)
           At Pennen Pensel er igjen,
                 er derfor ingen Følge.
                       Ecce

d.III,b.1,s.242  

           Emilie gav Møglestue slig Besked:
                            "Dem sidst jeg Hjertet giver."
           Han trøster sig; thi da han veed
                 hans Tour det engang bliver.
                       Ecce



    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE