HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 1. BIND: 1821 - 1833


d.III,b.1,s.333  
FOLKEBLADET
No. 18. Tirsdag den 1ste Mai 1832.

[OM ET SANDEFJORDSK DIKT PÅ KONGENS FØDSELSDAG]

   A
t vor Konges Liv og Skjebne er af den ophøiede Beskaf-
fenhed, at det tilbyder den værdigste Gjenstand for et Helte-
digt eller og for Digte af en anden Rang, men dog af en mere
ophøiet Natur end almindelige Samfundsviser -- det tilstaae vi
baade med Fornøielse og Stolthed. Olsenske og Sagenske og
Blauenfeldtske Svadserier og Riimflomme paa Kongens Fødsels-
dag, have da ingen anden Virkning paa os end at sætte vor
Latter som en Mølle i en Slags klapprende, vedholdende Be-
vægelse. Denne Virkning har især dog en Sandefjordenser især
vor Erkjendtlighed for at have forskaffet os ved at indrykke
stolteligen i Morgenbladet for 4de Febr. et fransk Vers, forfattet
til Ære for hiin Dag, og, som det lader til, ogsaa til Ære for
Sandefjordensernes Flaskefodre, af en derstedsværende fransk
Officier. Verset oversættes her saa bogstavelig som muligt for
Oversætteren, for at skaffe dem af vore Læsere samme For-
nøielse, som ere begavede med mindste Sands for at opfatte
det Latterlige eller og kun med et Gran mere Sands herfor,
end det lader til at det hele Assemble i Sandefjord har været
begavet med.
Mel.: Op I brave Marseillaner.           Normannaæt, tilbords paa Timen!
                 Drikkedagen er kommen for Dør.
           Ei hos os med Skoddesno'en og Rimen
           &bmrep; fyger bort vort muntre Humør &bmrep;
           Paa denne Dag, saa propfuld af Glæde,
                 feirer denne jer Frihed i Lag,
                 som jer Drot i vise Velbehag,
           har behaget Sanction at tilstede!
           Herfrem I Mænd af Nor!
                 Udtømmer hver Butelj!
                 Og svælj og svælj
           en Minniskaal for hver Statsborger stor.

d.III,b.1,s.334      Er dette Vers sjunget -- som man kan have Grund til at
troe -- og sjunget uden -- og det er klart nok, at det ikke det
er -- at være optaget som Ironie; ja er det saaledes sjunget i
Sandefjords fornemste Mands, den berømte Consul Christoffer
Hvidts Huus, da ville vi bede Enhver, som tænker at skrive
Norges Geografie, at han, naar han kommer til Sandefjord, saa-
ledes affatter sig:

         "Sandefjord, et Ladested med 400 Indbyggere. Her boer Consul
      Christoffer Hvidt."


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE