HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 1. BIND: 1821 - 1833


SAMTALE IMELLEM HØIVELBAARNE MAITRE DE CLERESIE
OG EN AGTVÆRDIG HYRDE

(Indsendt).

Statsborgeren 25.sept.1831.Maitre de Cleresie,

  
(tyggende paa en Kongeblomme og skjælende med det ene Øie efter en
Statspære) værdiger den Indtrædende et Hofbuk.Hyrden.

   Det er mig bekjendt, at Hjorden i G -- mangler Hyrde, og som
Solicitant dertil, vover jeg at fremstille mig.Maitre de Cleresie,

  
(trækker paa Skuldrene saa stærkt at Hovedet næsten skjules mellem den
broderede Krave -- med et falskt Suk):
Dertil er N. N. udseet og
indstillet.Hyrden.

   Saa faaer jeg taalmodigen haabe paa senere Naade.


Maitre de Cleresie,

  
(antager en Almægtighedsmine og kroer sig).

d.III,b.1,s.213  

Hyrden.

   Men, -- jeg, Deres Høivelbaarenhed, har tjent ved Hjorden
N. N. saa og saa mange Aar; N. N. derimod kuns saa og saa
længe.Maitre de Cleresie,

  
(stolt):
Ja, jeg veed det.Hyrden.

   Jeg har Kone og flere Børn; -- N. N. derimod Ingen, og er
Ungkarl.Maitre de Cleresie,

  
(bliver fortrydelig):
Ja, jeg veed det.Hyrden.

   Jeg, Deres Høivelbaarenhed! har bedste Karakteer til Examen,
N. N. derimod Sletteste.Maitre de Cleresie,

  
(Vredesskyer funkle i det ene Øie):
Ja, jeg veed det.Hyrden.

   Jeg, Deres Høivelbaarenhed! har under Krigen tjent Fædre-
landet saa og saa mange Aar; N. N. har aldeles ikke været i
nogen saadan Stilling.Maitre de Cleresie,

  
(med en Pascha af tre Toks Anmasselse):
Ja, jeg veed det, men N.N.
har Patroner.Hyrden.

   Ærbødige Tjener. -- Saadanne Midler har jeg anseet det
uværdigt at benytte. Adjeu.   Hvorlænge skal Intriger, Egennytte, lumpen Politik og Vilkaar-
lighed skille Fortjenester og Værd ved sin Belønning? Hvorlænge
skal Uretfærdigheden strafløs udøve sit Herredømme? Er det
maaskee Planen at ægge Gemytterne, for i rørt Vand at skaffe
Desspotismen en videre Mark, end den allerede synes at have
tilegnet sig, for sin Virksomhed? Man gjør i saa Fald en slet
d.III,b.1,s.214   Calcul, og maaskee turde en uleqvideret lang og betydelig Reg-
ning blive præsenteret Vilkaarlighedsmændene.
Harald Haagensen Thorsklubbe.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE