HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 1. BIND: 1821 - 1833


EFTERRETNINGER OM 17 MAIS HØITIDELIGHOLDELSE
Statsborgeren 10. juni 1832.

   [Et innsendt stykke om feiringen av 17 mai i Store Næs Eidsvoll o. fl., næsten
identisk med stykket i Folkebladet for 29 mai, se foran s. 350 -- 353; men referat
av Valstads tale mangler].


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE