HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 1. BIND: 1821 - 1833


[AV LØVESTADS RECOMMENDATIONSBOG]
Nyeste Skilderie 27. nov. 1831.

   Forleden Dag kommer den omvankende Skjærsliber og Skjæg-
rager Løvestad, som har aftjent ved den vellingtonske Armee i
Spanien, men som endnu staaer ved General Fusel von Finkel-
hofens Armee, ind til Indsenderen, og foreviste mig, efter at have
saabet og barberet mig til Tilfredshed, en saakaldet Recommen-
dationsbog, hvori jeg blandt Andre, fandt følgende Recommen-
dation:
d.III,b.1,s.273  

           "Jeg skreg i Thinget som brast de Vindes Sæk,
                            som klaren Dag til Stormkast blev forvandlet.
           Jeg skreg, jeg skreg af Smerte og af Skræk,
                 thi nys af Løvestad jeg bleven var behandlet.

Lodvig Økern."


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE