HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 1. BIND: 1821 - 1833


FOLKEBLADET
No. 43. Tirsdag den 23de October 1832.

Ikke alt er Guld, som glimrer.

NYTTIGE FORETAGENDER

   I
Ullensager har Sorenskriver Borchsenius gjort Forskud af
100 Spdlr. til Anskaffelsen af Kløverfrøe.
   I Stavanger Amt isærdeleshed ere mange Sogneselskaber op-
rettede, og det af betydelig Virksomhed. Anskaffelsen af de
saakaldte eidsvoldske Ploge lader til at være de gode Medbor-
gere paa den Kant en vigtig Sag; og vi omnævne derfor, om-
endskjøndt disse almindelige østlandske Ploge vel forfærdiges
godt paa mange Stæder, Smed Ole Arnesen paa Eidsvold Værk,
som den fortrinligste Plogsmed, som den ægteste Plog-Vaulundur,
man i omgrændsende Bygder kjender.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE