HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 1. BIND: 1821 - 1833


TIL DIGTET: SKABELSEN, MENNESKET OG MESSIAS'S
UVÆRDIGE ANGRIBER I GAARS-MORGENBLADET
Morgenbladet 16.aug. 1830.           D
en yngste Maler af dem Alle stilled
           For Verdens Øine op sit største Billed.
           Det gik da her, som altid, hvor man gav
           Et Større end Ens egen Smaaoctav,
           at første Lyd, der Ringen gjennemskar,
           som stod om Maleriet, var
           -- et Skrig.
   Forfatteren til Digtet: "Skabelsen, Mennesket og Messias",
hvilket er Aarsagen til at han er gjort til Gjenstand for nogle
Smædevers i Gaarsmgbl., undlader ikke i denne Anledning at
tilkjendegive: at dette Digt er indstevnet for et høiere Tribunal
end Anonymens; men, fælder dette en ligesaa afgjort Fordøm-
melsesdom derover, som denne, da vil Forfatteren lægge sin Pen,
forbande den Time han greb den, for igjennem den at lade de
Ideer udstrømme, der gjennemglødede hans hele Væsen og be-
stemte hans hele Virken -- da vil han, hvad ovennævnte Digt
d.III,b.1,s.146   isærdeleshed angaaer, erkjende sig afsindig, som dristede sig til
at ville udføre Menneskehedens Epos, at ville skrive Republika-
nerens Bibel; ja han vil, fratrædende en Skueplads, hvor han
da spillede den jammerligste Rolle, forsøge at overtale sig til at
kjæmpe for det Monstrum, han nu har viet hele sin Iid imod.
Videre at forsvare hvad han har skrevet eller yttret i Oven-
nævnte hverken bør Forfatteren eller har han Lyst til.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE