HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 1. BIND: 1821 - 1833


TRYKFEIL I NO. 36.

         Pag. 147      Sp. 2      Ln. 19      lide l. lide,
       -- 148            - 1      - 7      lasede l. lavede
       -- "            - "      - 13      Nikolai l. Mikael
       -- 150            - 2      - 18      Begivenheder l. Begjærligheder.

Forfatteren til Stykket Polen i Folkebladet.

   17de October.
   P. S. Den slette Correctur beklager jeg dobbelt. Men hvor er
det muligt at corrigere, naar Sætterne ere saa skjødesløse. Manu-
scriptet var nu rigtignok, in casu Polens, temmelig utydeligt.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE