HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 1. BIND: 1821 - 1833STUMPER

           Hvormeget dog en Tøddel gjør?
                 Tag "W"et bort af Wedel.
           Du seer da, Hvad du aldrig før
                 hos denne Slægt har seet.
           ChorEcce & c.           Fra Sverdrup mangen Mand paastaaer
                 at Vittigheder fløde.
           Stor Synd -- han jager dem -- Man faaer
                 dem derfor næsten døde.
           Chor
Ecce etc.           Selv Frelseren kun med væbnet Haand
                 af Templet Høkre fører.
           Blot ved sin Tale Sigvardt kan
                 forjage hver Tilhører.
           Chor -- Ecce.           En Tyksak æsked Apollo ud,
                 Men tabte i Væddekampen.
           Giv Vesta, Apoll, hans Marsyashud:
                 saa brænder hun Tran til Lampen.
           Chor -- Ecce.

d.III,b.1,s.220  

           En Dag ei Morgenstjerne veed
                            at Lækkre til sit Taffel.
           Han aad vel hvad, der var; men med
                 et Sorgflor om sin Gaffel.
           Chor -- Ecce.           I Modersliv Grev Wedel stjal
                 fra sine Brødre Forstanden.
           Se, derfor En blev splittergal,
                 men studedum den Anden.
           Chor -- Ecce.           Baron! af Greven for alt dit Vet
                 er du bestjaalen bleven.
           At Tyvegods bruges altid slet
                 det viser ogsaa Greven.
           Chor -- Ecce.

fortsættes si placet.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE