HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 1. BIND: 1821 - 1833


[OM BARON WEDEL OG TAMPESAKEN]

(Indsendt).

Statsborgeren 30. okt. 1831.

   Det er sørgeligt at høre paa alle disse Rygter, som fare Byen
rundt om vor ærværdige Baron Wedel. Sæt at han var meget
d.III,b.1,s.251   sensibel, kunne vi jo resikere, at ogsaa han hængte sig; naar vi
saaledes mistede alle vore Folk af den Kaliber, stode vi der en
kjøn. Sæt endogsaa, at Slaven er død eller bragt til Fortvivlelse
af Tampe-Traktementet, saa har dog ikke Baronen gjort værre
end Cain. Men nu skriger man som om der skulde være skeet
noget uhørt. Baronen, som er en meget medlidende Sjæl, kan
ogsaa muligt have ræsoneret som saa, at det var bedre for Kunte-
gutten at være blandt de Forklarede end paa Fæstningen. Tie
derfor, du tusindtungede Rygte! om en Mand, som gjennem flere
Sekler vil være baade Norges og Staværns Ziir, en Mand som
paa Torvet -- hui! saa det lynede! -- nakkede Smaagutten og
jog Hver hjem til Sit, en Mand, hm -- dog nei lad mig tie -- en
Mand, som har samlet sig store Oplag af Laurbær, og som endnu
inden han himler -- venia sit verbo! -- : vil samle sig et be-
tydeligt Qvantum.


           Hvil sødt paa dine Laurbær da
           Du hæderkronte Wedel,
           som neppe sendes vil herfra
           Af ham, hvis Navn er Ledel.           Thi hvis sin Manuarius
           Fra Jord han vilde puffe,
           Han var en Drommedarius --
           Og det af første Skuffe.

Vedelamicus.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE