HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 1. BIND: 1821 - 1833


d.III,b.1,s.244  
FOLKEBLADET
No.39. Tirsdag den 25de October 1831.

Reis dit Hoved, da Ingen tør Dig traae.
Men kryber Du i Støvet, da blier Du traakket paa.

ANMÆRKNING
[TIL POLEMIKK MELLEM P. P. SOELVOLD OG M. HUSEBYE]

   I Anledning Ovenstaaende beklager Bladets Bestyr, at Bladet
eengang -- men for sidste Gang -- aabnede sig for deslige ube-
tydelige, men ikkedestomindre med illsk Sinde førte, Trætter.
Tilligemed al Ordvexling om Smaating eller deslige Pølsepinde,
hvis Opkog, hvor varmt det kan være, dog er forfærdelig tyndt,
og som opfylder Rummet for almeennyttigere Ting, forvises ogsaa
alle Rygter, naar de ikke ere almeenvigtige i videste Bemærkelse
d. e. angaaende den hele Stat. Vi sætte en Pind for Pølsepindene.
Punctum!

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE