HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 1. BIND: 1821 - 1833


[OM PATROUILLEN]

(Indsendt).

Statsborgeren 30. okt. 1831.


   M
ed Forundring hører Indsenderen, at den udlevede, kraftløse
Patrouille endnu existerer, skjønt den paa Aar og Dag ikke skal
have frembragt et Stykke som var værd at læse, med Undtagelse
af det den har opkogt af andre Aviser. Sluttelig tillader Indsen-
deren sig at spørge, om det er til Patrouillen eller til Hr. Capi-
taine Mariboe Abonenterne betale, hvoraf Ingen efter slig Prose-
lyt-Færd fortjener Publikums Understøttelse? Det synes at være
en høi Grad af Uforskammenhed at bemeldte Capitaine endnu
ikke inddrager Bladet, dersom enten Podagra ei tillader ham
mere at patrouillere, eller han har faaet Betaling for at ligge
qvar. Man haaber at Publikum selv vil ende dette Gjækdriverie
med samme og frasige sig Bladet, som Kjøbmændene i den senere
Tid udentvivl har holdt blot for at faae Kræmmerhuse, og de
andre Abonenter for at faae Krøller til deres Damer.
   Den 22de October 1831.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE