HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 1. BIND: 1821 - 1833SIFULINSKE STUMPER

(Fortsættelse).

Samfundsbladet 5. mai 1832.SLUTNINGSVERS AF "BILLEDET"

(se forhen).           "Ja truffet!" mælte Jahn -- da skrald
                 en Røst, mens Klubben tier:
           "Men efter slig Original
                 Hanswurster bli'r Copier.STUMPER TIL WELHAVEN

           At ei din Hjerneblære fri
                 opunder Skyen svæver,
           den bindes af den Snog, som i
                 dit Mudderhjerte slever.

d.III,b.1,s.339  

           "Vær Skjald!" du selv befalte dig
                            "Trask vingeløs paa Klamper!"
           -- Nødvendig bli´er din Sang da Skrig,
                 thi du mod Braadden stamper.           Hør Jahn, det bør ei, at Du meer,
                 for dine Vers dig skammer.
           Thi gode Oversættelser
                 er dine Epigrammer.           Den franske Vært, som Vildt ei har,
                 flux sætter Kat paa Fadet.
           Saa tænker du -- for Vid du taer
                 og flaaer en Løgn af Hadet.           Blandt Vittige en Snyltegjæst,
                 blandt Snyltegjæster vittig
           -- det er det Kald du agter bedst,
                 og did du stræber flittig.           Med usle Nidvers, Kallifan,
                 du qvæle vil et Psalter.
           Mod en Natur du kjæmper, Jan.
                 Som Jacob og du halter.           Ei Skjald, du troer en Skjaldnatur
                 ved ussel Haan at tvinge.
           Ak, under en Alhambramuur
                 kan mange Øgler springe.           Den unge norske Muse, Jan,
                 du Torn i Fod vil stikke.
           At ogsaa Musen flyve kan,
                 den Stakkar ahner ikke.

d.III,b.1,s.340  

           Som Pharos magre Bester aad,
                            men ingen Fedme vinder:
           saa læste Du, men intet Raad
                 mod Hjernetæring finder.           Der er et eget Kald, du har
                 at være Pudsenmager.
           Dog glemte du, at aldrig Nar
                 paa Prækestol behager.           Du engang ei, skjøndt Theolog
                 Tohu Vabohu vidste.
           -- Ak, klarlig tydet dette Sprog
                 er i din Kundskabskiste.           At dine Vers er uden Klem
                 kun siges kan af Daarer.
           Thi Sandhed myrder du med dem,
                 og hvert Moralen saarer.           I Kirken enten gabes -- ja
                 hvadeller spidses Øren.
           Men da du præked -- Særsyn! da
                 man loe fra Chor til Døren.           For Dig ei hviler nogen Krands
                 Paa Fædrelandets Alter.
           Den Norskhed tugtes hertillands,
                 som gaaer i danske Pjalter.           Se, Avinds Fraad er værste Viin!
                 Foragt en mørjet Rende!
           Du dig beruste, Jahn, i hiin,
                 og sover ud i denne.

(fortsættes naar beleiligt).


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE