HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 1. BIND: 1821 - 1833MINERING

   I ostindiske Steenbrud vindes uhyre Blokker udaf haarde Bjerget
paa følgende simple Maade. Naar man har fundet en Deel af
Klippen nok vidtstrakt og beliggende utmed Branten af en alle-
rede bearbeidet Deel, jevnes den øverste Yte og, altefter den
d.III,b.1,s.247   paatænkte Størrelse, udhugges en et Par Tommer dyb Linie,
hvorover en smal Ild opgjøres og underholdes til den under-
liggende Klippe er vel igjennemglødet. Hurtigt forsyne en Række
Arbeidere sig hver med en Bøtte koldt Vand, bortsope i største
Hast Asken og udtømme Vandet i den ophedede Fordybning, da
Bjerget alene revner med en smal Sprække. Blokke af 6 Fods
Bredde og 80 Fods Længde erholdes stundom paa dette Sæt.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE